INDEP paraqet 10 masa që duhet të ndërmerren për të shënuar ditën ndërkombëtare të pyjeve