INDEP publikon sot “Buletinin e Rimëkëmbjes”

Qëllimi kryesor i këtij buletini është që të ju ofrojë informata të përmbledhura hisedarëve kryesorë, qytetarëve dhe publikut të gjerë në lidhje me statusin e zbatimit të masave të Rimëkëmbjes, të dhënat rreth synimeve dhe pritjeve të Pakos së Rimëkëmbjes si dhe përfituesve kryesorë të këtyre masave.

Ky buletin është pjesë e projektit “Barometri i Rimëkëmbjes – për transparencë dhe llogaridhënie”, financuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) – Kosovo Foundation for Open Society (KFOS).

Buletini mund ta lexoni duke klikuar këtu.