Institute for Development Policy (INDEP) së bashku me 22 organizata joqeveritare i kanë dërguar letër Kryeprokurorit të Shtetit Aleksandër Lumezi duke kërkuar efikasitet, vigjilencë dhe profesionalizëm në hetimin e këtyre përgjimeve dhe të gjykojë nëse ka elemente të veprës penale të kryer nga zyrtarët shtetërorë dhe personat tjerë që u identifikuan nga përgjimet e bisedave tashmë të njohura si “Pronto 2”.

157 0

Related Post

INDEP: Thirrje për Ekip Hulumtues

1 Shtator, 2020 0
Që nga gushti i vitit 2020, INDEP po implementon projektin “Integrimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) në Proceset…

Thirrjen për Propozime

1 Qershor, 2018 0
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Balkan Green Foundation (BGF) kanë publikuar Thirrjen për Propozime për OSHC-të, si…