Kah është duke shkuar Kosova pas marrëveshjes në Konferencën e Palëve (COP21) në Paris?

Dina Vllasaliu, Learta Hollaj, Fitim Mulolli