KDI dhe INDEP e quajnë të paligjshme zgjedhjen e dy gjyqtarëve të GJKK-së

Zgjedhja e dy gjyqtareve në Gjykatën Kushtetuese është e paligjshme dhe politikisht e pandershme.