Këto janë lidhjet politike të anëtarëve të bordeve të pavarura (Dokument)

484 0

OJQ kanë dërguar një listë me emra të atyre që janë emëruar nëpër borde dhe që kanë lidhje politike. Nga kjo del se çdo anëtarë i bordeve të pavarura është edhe anëtarë i një partie politike.

Related Post