Këto janë lidhjet politike të anëtarëve të bordeve të pavarura (Dokument)

OJQ kanë dërguar një listë me emra të atyre që janë emëruar nëpër borde dhe që kanë lidhje politike. Nga kjo del se çdo anëtarë i bordeve të pavarura është edhe anëtarë i një partie politike.