Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri – misioni, progresi dhe sfidat në legjislaturën e gjashtë

Autor: INDEP

Programi: Qeverisja Demokratike

Data: 18 Tetor 2017

Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)