KOMUNAT INVESTOJNË PA E LLOGARITUR KOSTON E MIRËMBAJTJES