Informacione kontakti rreth nesh:

Rr. Fehmi Agani, No.50, A/4

10000 Prishtinë

Kosovë

+381 38 224 886

office@indep.info

Indep në Twitter