Lansimi i kampanjës ‘Miqtë e Energjisë’

https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/651123295644935/