Llogaridhënia dhe Transparenca në Komunën e Obiliqit

Autor: INDEP

Programi: Qeverisja Demokratike

Data: 14 Shkurt 2018

Mbështetur nga: BE