Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit dhe Standardizimi i Produkteve Vendore

Autori: Dardan Abazi, Burim Ejupi

Programi: Zhvillimi i Qëndrueshëm

Data: 20 Qershor 2018

Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)