Mbikëqyrja e mangët dhe mungesa e pavarësisë dhe funksionalitetit po dëmtojnë seriozisht misionin e agjencive të pavarura në Kosovë

569 0

Në tryezën “Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura, sfidat dhe rruga përpara” e organizuar sot nga Instituti për Politika Zhvillimore, deputet të Kuvendit, përfaqësues të Ambasadës Britanike në Prishtinë dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile u pajtuan që rregullimi aktual i funksionimit të agjencive të pavarura nuk siguron funksionalitet, llogaridhënie dhe pavarësi. Në këtë tryezë, Instituti INDEP prezantoi analizën: “Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura: mundësitë për fuzionim, rritje të mbikëqyrjes dhe balancim të pavarësisë dhe llogaridhënies”.

Në hyrje të tryezës, drejtori ekzekutiv i INDEP, z. Burim Ejupi theksoi rëndësinë që instituti që ai drejton i ka dhënë punës me agjenci të pavarura. “Që nga viti 2012 kohë kur INDEP filloi të mbështeste punën e Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, ne jemi fokusuar në krijimin e mekanizmave mbikëqyrës të Kuvendit ndaj agjencive të pavarura” – tha z. Ejupi. Ai në fjalën e tij theksoi faktin që me iniciativën e INDEP, forma e raportimit të agjencive të pavarura në Kuvend është standardizuar duke e cilësuar këtë hap si një fitore të transparencës dhe llogaridhënies. “Natyrisht, ne nuk do të ndalemi me kaq, pasi besojmë që Kuvendi i Kosovës duhet të marrë rolin udhëheqës në funksionalizimin e agjencive të pavarura” përfundoi z. Ejupi.

Në fjalën e saj përshëndetëse, përfaqësuesja nga Ambasada Britanike në Prishtinë, znj. Mimoza Gojani tha që agjencitë e pavarura janë në fokus të punës së Ambasadës Britanike duke qenë se ato rregullojnë fusha jetike për vendin. “E përgëzoj INDEP-in për punën e bërë në këtë fushë dhe për bashkëpunimin që kanë pasur me organizatat tjera partnere në këtë drejtim” – tha znj. Gojani. Me një fjalë rasti, para të pranishmëve foli edhe z. Fehmi Pireva, Zyrtar Ndërlidhës i Kuvendit për Agjenci të Pavarura. Ai theksoi një varg problemesh me të cilat ai si zyrtar përballet në punën e tij të përditshme. “Problemet me të cilat përballet funksionimi i agjencive të pavarura janë të shumëllojshme dhe secila përbën një temë të veçantë me të cilën mund të merremi” – u shpreh ai. Më tej ai përgëzoi INDEP-in për kontributin e dhënë bashkë me partnerët e tjerë të Kuvendit në shtytjen përpara të rritjes së pavarësisë dhe llogaridhënies së këtyre agjencive.

Në pjesën e prezantimit të punimit, z. Dardan Abazi, hulumtues i ri në INDEP, theksoi të gjeturat kryesore të punimit. “Praktika e tanishme e funksionimit të agjencive të pavarura sugjeron që ne patjetër duhet të ndryshojmë tërësisht bazën ligjore që rregullojnë agjencitë e pavarura, përmes një Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që Themelojnë Agjencitë e Pavarura”, – tha z. Abazi. Kjo bazë ligjore do të mundësonte krijimin e një mekanizmi të mbikëqyrjes parlamentare që do të fillonte me adresimin e çështjes së zgjedhjes së anëtarëve të bordit. “Zgjedhja e anëtarëve të bordit do të bëhej nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kjo jo vetëm që do largonte varshmërinë e funksionalizimit nga Qeveria e Kosovës, por do të rriste llogaridhënien dhe transparencën e Kuvendit ndaj agjencive të cilat i zgjedhë vet” – theksoi z. Abazi.

Të pranishëm në këtë tryezë ishin edhe deputetët z. Raif Qela dhe z. Pal Lekaj. Ata që të dy u pajtuan që një ligj i përbashkët duhet të ndryshojë bazën e tanishme ligjore të funksionimit të agjencive të pavarura. Z. Qela foli për dëmin që ka shkaktuar mos funksionalizimi i punës së Autoritetit të Konkurrencës. “Ky institucion është kyç për ekonominë e tregut dhe Qeveria nuk mund të arsyetohet për mos procedim të emrave për bordin e këtij autoriteti” – theksoi z. Qela. Ai më tej foli për problematikën e votës në bllok për emrat e anëtarëve në bordet e agjencive të pavarura dhe për jo profesionalizmin e bordeve si çështje që duhen adresuar urgjentisht. Nga ana tjetër, deputeti z. Pal Lekaj mbështeti modelin e ofruar nga INDEP për një ligj të përbashkët që plotëson dhe ndryshon ligjet për agjenci të pavarura dhe rritjen e rolit të Kuvendit në funksionalizimin e agjencive të pavarura.

Në tryezë morën pjesë edhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që përcjellin punën e Kuvendit dhe të agjencive të pavarura. Ata mirëpriten rekomandimet dhe theksuan rëndësinë që ka vazhdimësia e punës së INDEP në këtë fushë, duke shprehur gatishmërinë për një përkrahje nga ana e tyre ende më aktive në këtë drejtim.

Tryeza ishte pjesë e projektit për mbështetje të punës së Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri mbështetur nga Ambasada Britanike në Prishtinë.

Për më shumë informata gjeni të bashkangjitur punimin KËTU.

Related Post