ME STRUKTURËN E RE FATURA E RRYMËS RRITET PËR 36.2 %