“Memorandumi për borde me Ambasadën Britanike, i destinuar për dështim”

791 0

Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk kanë pritje se do të shënoj sukses marrëveshja për borde e nënshkruar mes Ambasadës Britanike, Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës.

Related Post