“Memorandumi për borde me Ambasadën Britanike, i destinuar për dështim”

170 0

Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk kanë pritje se do të shënoj sukses marrëveshja për borde e nënshkruar mes Ambasadës Britanike, Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës.

Related Post

INVESTOMETRI po rritet me partnerë lokal

18 Prill, 2019 0
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) po hynë në fazën e fundit të implementimit të projektit “INVESTOMETRI – më shumë transparencë dhe llogaridhënje në…