Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë: Identifikimi i sfidave të sektorit

Autori: Dora Musa

Programi: Zhvillimi i Qëndrueshëm

Data: 5 Korrik 2018

Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)