Monitorimi i zbatimit të ligjeve

Parimet e Komisionit për Zhvillim, Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

Autor: INDEP

Data: 27 Shkurt 2018

Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)