Naftëtarët i rezistojnë rendit ligjor në Kosovë, nuk fiskalizohen

Për të rregulluar tregun e naftës duhet që në Kuvend të dërgohet Ligjit për Tregun e Naftës dhe Ligji për Rezervat Shtetërore. Pastaj duhet më shumë trupa inspektuese që do të thoshte më shumë përgjegjësi nga shitësit si dhe duhet liberalizim i tregut në fushën e operatorëve të arkave fiskale, për të vënë rend në këtë fushë e edhe të ndihmohen bizneset.