PDK dhe LDK ndajnë pozitat në ndërmarrjet publike, shkelin ligjin