Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-ve) në Nivelin Komunal: Komuna e Deçanit

Për qasje në këtë publikim, ju lutem na shkruani në e-mail.