Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-ve) në Nivelin Komunal: Komuna e Novobërdës

Për qasje në këtë publikim, ju lutem na shkruani në e-mail.