Platforma e Shoqërisë Civile për Prishtinën

Autorë: Burim Ejupi, Dardan Abazi dhe Amir Kozmaqi

Programi: Qeverisja Demokratike

Data: 21 Shtator 2017

Mbështetur nga: Friedrich Ebert Stiftung – Prishtinë