Praktika e mbrojtjes së konsumatorëve nga ana e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale