Projekt Udhëzim Administrativ (MZHE) Nr. XX/2019 për Kërkesat për Efiçiencë të Energjisë për Blerjen e Produkteve, Shërbimeve dhe Ndërtesave nga Institucionet e Nivelit Qendror

Për qasje në këtë publikim, ju lutem na shkruani në e-mail.