Load More

Për qasje në publikimet e mëposhtme, ju lutem na shkruani në e-mail.

2016:

 • Aftësimi Profesional në Kosovë: Specifikat, Marrëdhëniet dhe Problemet
 • Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura, sfidat dhe rruga përpara
 • Kah është duke shkuar Kosova pas marrëveshjes në Konferencën e Palëve (COP21) në Paris?
 • Aftësimi Profesional në Kosovë: Specifikat, Marrëdhëniet dhe Problemet
 • Analizë e politikave Taksat e dedikuara në Kosovë – çka po marrim në këmbim të pagesës?
 • Konsumimi i Produkteve Vendore në Kosovë: Një pasqyrim i opinionit publik

2015:

 • Gjendja e Mediave në Kosovë
 • Marrëdhëniet tregtare Kosovë – Shqipëri: Ku jemi dhe si të vazhdojmë më tutje?
 • Mundësitë e Kosovës për një Treg të Energjisë: Rasti i Energjisë Elektrike
 • Liria e shprehjes dhe ushtrimit të profesionit të gazetarisë në Kosovë
 • Efiçienca e Energjisë: të Rinjtë
 • Efiçienca e Energjisë: Amvisëri
 • Një vështrim mbi imigrimin e kosovarëve në BE: imigrimi si dukuri shumëdimensionale
 • Tregu i prodhimeve të qumështit dhe mundësitë e Kosovës për Zhvillim
 • Treguesit e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë Trendet, sfidat dhe mundësitë
 • Papunësia në Kosovë: 3 masa për mbi 20,000 vende pune
 • Balancimi mes Pavarësisë dhe Llogaridhënies: Praktikat ekzistuese dhe rekomandime për mbikqyrjen parlamentare të agjencive të pavarura
 • Financimi i Efiçiencës së Energjisë në Kosovë: Përfitimet dhe Pengesat

2014:

 • Manuali për Raportim të Institucioneve të Pavarura në Kuvendin e Kosovës
 • Aspektet Ekonomike të Dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë
 • Kosova – Serbia: Potenciali për bashkëpunim dhe sfidat kyçe të perspektivës së përbashkët evropiane
 • Zgjidhje përmes Politikave në Sektorin e Energjisë në Kosovë
 • Efiçienca për Zhvillim: Ekonomiksi i Efiçiencës së Energjisë në Kosovë
 • Tarifat nxitëse dhe rëndësia e tyre për investime në Kosovë
 • Vazhdimësia e punës së Komisionit nga Legjislatura e Katërt në Legjislaturën e Pestë

2013:

 • Hesapi i Rrymës
 • Gjendja e Mediave në Kosovë
 • Kthimi në Atdhe: Politikat e integrimit socio-ekonomik të personave të riatdhesuar

2012:

 • Skenarët e Energjisë në Kosovë
 • Opsionet për Reformën Zgjedhore në Kosovë
 • Gjendja e Mediave në Kosovë
 • Politikat e Sigurisë në Komunikacion
 • Politikbërja e Limituar e të Bërit Biznes
 • Efiçienca e energjisë në Kosovë