Puna e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në rrugën e integrimit evropian të Kosovës gjatë vitit 2017

INDEP