Rishikimi i Agjencive të Pavarura me qëllim racionalizimin e funksioneve dhe ngritjen e performancës

Autori: Jeton Oruçi

Programi: Qeverisja Demokratike

Data: 30 Maj 2018

Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)