Rritja e cilësisë së produkteve vendore, parakusht për tregjet evropiane