Shtyhet afati për aplikim në kampanjën vetëdijesuese për projektin ‘Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë’

339 0

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) njofton se shtyhet afati për kompanitë e marketingut për të dorëzuar aplikimet e tyre në lidhje me krijimin e një kampanje vetëdijesuese për projektin ‘Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë’. Njëherazi, bëhet e ditur se Termat e Referencës kanë pësuar ndryshime, andaj edhe rekomandojmë që dokumenti të shqyrtohet në detaje paraprakisht.

Për të lexuar Termat e Referencës, klikoni këtu.

Related Post

Sot shënohet Dita pa Makina

7 Tetor, 2020 0
Një rikujtim për të gjithë se sa shumë duhet të bëjmë që transportin ta bëjmë të qëndrueshëm e të ruajmë…