Shtyhet afati për aplikim në kampanjën vetëdijesuese për projektin ‘Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë’

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) njofton se shtyhet afati për kompanitë e marketingut për të dorëzuar aplikimet e tyre në lidhje me krijimin e një kampanje vetëdijesuese për projektin ‘Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë’. Njëherazi, bëhet e ditur se Termat e Referencës kanë pësuar ndryshime, andaj edhe rekomandojmë që dokumenti të shqyrtohet në detaje paraprakisht.

Për të lexuar Termat e Referencës, klikoni këtu.