Hulumtuese e re

Donikë Beqiri është Hulumtuese e Re dhe ka menaxhuar projekte të ndryshme në INDEP. Ajo ka përfunduar studimet baçelor në programin Shkenca Politike dhe po vazhdon studimet Master në programin ‘Integrim Evropian dhe Administratë Publike’. Donika punon kryesisht në programin e zhvillimit të qëndrueshëm, por gjithashtu i kontribuon Institutit edhe me hulumtime në programin e Qeverisjes Demokratike.

donike.beqiri@indep.info