Asistente hulumtuese

Fiona Bakija me prapavijë në fushën e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Fiona i kontribuon institutit me hulumtime në programin e zhvillimit të qëndrueshëm.

fiona.bakija@indep.info