Asistente hulumtuese

E diplomuar në Inxhinieri të Energjisë Eficiente, Laura i kontribuon Institutit me mbledhje të të dhënave, analiza dhe hulumtime veçanërisht në fushën e energjisë përfshirë legjislacionin e saj.

laura.nushi@indep.info