Hulumtues

I diplomuar në inxhinieri të energjisë dhe menaxhment, Liron Gjocaj ka përvojë në burimet e ripërtëritshme, politikat e gjelbra, efiçiencën dhe menaxhimin e energjisë. Lironi kontribuon në monitorimin dhe vlerësimin e këtyre politikave të cilat kanë të bëjnë me strategjitë energjetike, tranzicionin e energjisë dhe proceset e dekarbonizimit.

liron.gjocaj@indep.info