Standardizimi i produkteve i domosdoshëm në mbërritjen e objektivave të MSA-së