Të ndalet presioni ndaj deputetëve për zgjedhjen e gjykatësve në Kushtetuese

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), duke përcjellë procesin e zgjedhjes së gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, shprehë shqetësim të thellë në lidhje me fenomenin e nominimit të personave të njëjtë për procedurat e mëtejme.