TERMOKOS’it i kërkohet të faturojë drejtë konsumatorët