Thirrje për Aplikim: Punëtori Rajonale Për Menaxhimin e Mjedisit, Ndryshimet Klimatike dhe Kontributin Tonë të Përditshëm në Ndryshimin e Klimës

A jeni i interesuar të mësoni më shumë dhe të jepni një kontribut të drejtpërdrejtë në lidhje me çështjet mjedisore, ndryshimet klimatike dhe qëndrueshmërinë mjedisore në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi? Atëherë shikoni këtë mundësi të shkëlqyeshme!

Instituti për Politikë Zhvillimi (INDEP), Akademia e Integrimit dhe Bisedimeve Evropiane (AIEN) dhe Shoqata e Dr. Martin Schneider-Jacoby (MSJA) nisin Thirrjen për Aplikime për Punëtorinë Rajonale që do të zhvillohet në Shkodër, nga datat 9-10 Shtator 2019.

Ne po kërkojmë të rinj nga e gjithë Kosova, të moshës 15-29 vjeç. Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie është të sigurojë një platformë për të shkëmbyer pikëpamjet, idetë tuaja dhe për të rritur njohuritë tuaja në lidhje me situatën në rajon (Shqipëri-Mali i Zi-Kosovë) në lidhje me menaxhimin e mjedisit, ndryshimet klimatike, si dhe rreth kontributit tonë të përditshëm të jetesës në ndryshimin e klimës duke inkurajuar dialogun mes të rinjve ngaa rajoni dhe ekspertëve të fushës.

Kjo punëtori është e organizuar si pjesë e projektit “Ndërgjegjësimi i të rinjve për presionin e ndryshimit të klimës dhe çështjet e qëndrueshmërisë” të mbështetur nga Fundi i Ballkanit Perëndimor.

Ju lutemi vini re se udhëtimi dhe akomodimi mbulohen nga organizatorët. Gjuha e punëtorisë është anglishtja.

Për të aplikuar për punëtori, ju lutemi paraqisni këto dokumente:
1. Letër motivimi (jo më shumë se 1 faqe),
2. Një kopje e identitetit tuaj.

Dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në: office@indepinfo-b0e5ca.ingress-earth.ewp.live/ deri më 26 gusht 2019. Të gjithë aplikantët do të informohen për statusin e aplikimit të tyre deri më 30 gusht 2019.