Thirrje për Aplikim

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) i fton kompanitë dhe individët e interesuar që të dorëzojnë ofertat për realizimin e një video (3 – 5 min) për të promovuar blerjen dhe adoptimin e standardeve nga bizneset vendore.