Tranzicioni i drejtë i energjisë në Kosovë – Si të projektohet dhe si të arrihet?