Ulja e TVSH-së për investimet në energji solare fotovoltaike dhe prodhimin e decentralizuar