Vazhdimësia e punës së Komisionit nga legjislatura e katërt në legjislaturën e pestë

Burim Ejupi, Dardan Abazi