Vendosja e mbrojtjes së konsumatorëve të karburanteve në kontekst: Politikë sektoriale me efekte të shumëfishta ekonomike për konsumatorët