Zgjedhjet Parlamentare të Vitit 2021: Programet e Partive Politike dhe Agjenda e Gjelbër