Analizë dhe komente në projektligjin për energjinë