Analizë e Raportit Vjetor të Agjencisë së Hekurudhave të Kosovës (AHR) për vitin 2019