Burim Ejupi

Drejtor Ekzekutiv

Me një përvojë prej dy dekadash në shoqëri civile, fushat e ekspertizës të Burim Ejupit janë partitë politike dhe zgjedhjet, ndërsa përgatitja e tij profesionale është menaxhimi.

burim.ejupi@indep.info

Dardan Abazi

Menaxher i Programit/Hulumtues i lartë

Me prapavijë në shkenca politike, Dardan Abazi ka përvojë të gjatë në politika publike me theks të veçantë në përcjelljen e legjislacionit në fushën e energjisë, në hulumtime parlamentare dhe në avokim. Dardani është i çertifikuar nga Life Academy për Efiçiencë të Energjisë dhe Planifikim dhe ka marrë pjesë në dhjetra trajnime mbi qeverisjen demokratike, integrimin evropian dhe politikat publike në përgjithësi.

dardan.abazi@indep.info

Amir Kozmaqi

Menaxher i Financave dhe Administratës

Me prapavijë akademike në ekonomi; Amiri është Menaxher i Financave dhe Administratës në INDEP. Gjithashtu, Amiri i kontribuon institutit në analiza ekonomike dhe specifikisht në analizën e investimeve kapitale

amir.kozmaqi@indep.info

Donikë Beqiri

Hulumtuese e re

Donikë Beqiri është Hulumtuese e Re dhe ka menaxhuar projekte të ndryshme në INDEP. Ajo ka përfunduar studimet baçelor në programin Shkenca Politike dhe po vazhdon studimet Master në programin ‘Integrim Evropian dhe Administratë Publike’. Donika punon kryesisht në programin e zhvillimit të qëndrueshëm, por gjithashtu i kontribuon Institutit edhe me hulumtime në programin e Qeverisjes Demokratike.

donike.beqiri@indep.info

Doruntina Beka Latifi

Menaxhere e zyrës/Asistente hulumtuese

Doruntina Beka Latifi është asistente hulumtuese. Ajo ka perfunduar studimet baçelor dhe master në menaxhment, biznes dhe ekonomi. Doruntina menaxhon rrjetet sociale të institutit, si dhe ofron mbështetje administrative në INDEP.

doruntina@indep.info

Liron Gjocaj

Hulumtues i ri

I diplomuar në inxhinieri të energjisë dhe menaxhment, Liron Gjocaj ka përvojë në burimet e ripërtëritshme, politikat e gjelbra, efiçiencën dhe menaxhimin e energjisë. Lironi kontribuon në monitorimin dhe vlerësimin e këtyre politikave të cilat kanë të bëjnë me strategjitë energjetike, tranzicionin e energjisë dhe proceset e dekarbonizimit.

 

liron.gjocaj@indep.info

Fiona Bakija

Asistente hulumtuese

Fiona Bakija me prapavijë në fushën e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Fiona i kontribuon institutit me hulumtime në programin e zhvillimit të qëndrueshëm.

 

fiona.bakija@indep.info

Laura Nushi

Asistente hulumtuese

E diplomuar në Inxhinieri të Energjisë Eficiente, Laura i kontribuon Institutit me mbledhje të të dhënave, analiza dhe hulumtime veçanërisht në fushën e energjisë përfshirë legjislacionin e saj.

 

laura.nushi@indep.info