INDEP publikon buletinin e 9-të me temën ‘Përfshirja e qytetarëve në procese politikbërëse’

235 0

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) përmes publikimit periodik të buletinëve synon të informojë qytetarët për përdorimin e platformave digjitale për pjesëmarrje në politikëbërje dhe vendimmarrje. Buletini fokusohet kryesisht në të dhëna mbi ë Platformën për Konsultime Publike, dhe të drejtat dhe mundësitë që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë për t’u përfshirë në procese të tilla.

Buletini gjendet këtu.

Ky buletin u përgatit me mbështetjen e Balkan Trust for Democracy, një projekt i German Marshall Fund e Sh.B.A.-së dhe USAID. Opinionet e shprehura në këtë botim nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Balkan Trust for Democracy, German Marshall Fund e Sh.B.A.-së, USAID ose të qeverisë Amerikane. Opinionet e shprehura në këtë post nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Balkan Trust for Democracy, German Marshall Fund of the United States, USAID-it apo të Qeverisë Amerikane.

Related Post

Thirrjen për Propozime

1 Qershor, 2018 0
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Balkan Green Foundation (BGF) kanë publikuar Thirrjen për Propozime për OSHC-të, si…

INVESTOMETRI po rritet me partnerë lokal

18 Prill, 2019 0
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) po hynë në fazën e fundit të implementimit të projektit “INVESTOMETRI – më shumë transparencë dhe llogaridhënje në…