INDEP publikon buletinin e 9-të me temën ‘Përfshirja e qytetarëve në procese politikbërëse’

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) përmes publikimit periodik të buletinëve synon të informojë qytetarët për përdorimin e platformave digjitale për pjesëmarrje në politikëbërje dhe vendimmarrje. Buletini fokusohet kryesisht në të dhëna mbi ë Platformën për Konsultime Publike, dhe të drejtat dhe mundësitë që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë për t’u përfshirë në procese të tilla.

Buletini gjendet këtu.

Ky buletin u përgatit me mbështetjen e Balkan Trust for Democracy, një projekt i German Marshall Fund e Sh.B.A.-së dhe USAID. Opinionet e shprehura në këtë botim nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Balkan Trust for Democracy, German Marshall Fund e Sh.B.A.-së, USAID ose të qeverisë Amerikane. Opinionet e shprehura në këtë post nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Balkan Trust for Democracy, German Marshall Fund of the United States, USAID-it apo të Qeverisë Amerikane.