Buletini 11: ‘A kemi pasur Rimëkëmbje të Gjelbër në Kosovë?’

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) përmes publikimit periodik të buletinëve synon të informojë qytetarët e Republikës së Kosovës për masat, zbatimin dhe më të rejat e Pakos së Ringjalljes Ekonomike. Ky edicion i njëmbëdhjetë ofron informata mbi rimëkëmbjen e gjelbër në Kosovë dhe ndërlidhjen me masat e Pakos së Ringjalljes, si dhe efektin e masave të përfshira që […]