Agenda 2030 na Kosovu: Ekonomski razvoj, socijalna pitanja, infrastruktura, inovacije, životna sredina, upravljanje i saradnja