TRANSPARENTNOST I ODGOVORNOST JAVNIH INSTITUCIJA U IZDAVANJU DOZVOLA I LICENCI